Zaměření

Co je důležité vědět pro správný návrh

 

Základními údaji pro zpracování projektu je analýza potřeb, požadavků. přání, možností a životního stylu vaší rodiny tak, aby bylo možno navrhnout designově, materiálově a dispozičně funkční uspořádání místa pro vaše nejmilejší rodinné rituály. Jsou pro nás důležité informace o počtu členů domácnosti, styl navazujícího interiéru. použité materiály apod.

 

Co a jak měřit

  • šířku, délku a výšku místnosti
  • šířku a směr otevírání dveří, barvu, hloubku ostění
  • šířku a výšku oken, výšku parapetu, členění okna, barvu, hloubku ostění
  • vzdálenost oken a dveří z pravé i levé strany k dalším stěnám
  • dostatečně okótované niky, výklenky, sloupy, schody a podobně
  • u podkrovních místností – okótovaný řez krovem nebo úhel střechy, umístění a velikost střešních oken
  • orientační rozmístění vany, umyvadla, sprchového koutu, WC

Ukázka zaměření

Kvalita grafického návrhu je přímo úměrná kvalitě, množství a přesnosti technických informací, které nám poskytnete. Ideální je výkresová dokumentace, někdy stačí náčrtek „od ruky“, ale musí být dobře a dostatečně okótovaný, ideálně se slovním komentářem, nejlépe ve formátu A4.