Tipy a rady pro stavbu
nebo rekonstrukci Vaší koupelny

Postup při pokládce obkladů a dlažeb

Na co si musíte dát pozor před pokládkou obkladů a dlažeb?

Přečtěte si naše rady a vyvarujte se tak častých chyb, které se jen těžko napravují a mohou být „skvrnou na kráse“ Vaší nové koupelny.

Na co pamatovat
 • Lepící malty a spárovací tmely musí splňovat požadavky stavebních předpisů.
 • Podklad musí být správně připraven, tzn. pevný, nosný, čistý a zbavený látek omezujících přilnavost (očistíme od prachu, špíny, vápna, mastnoty a nátěrů např. olejových nebo emulzních). Na dobře přilnavé olejové nátěry a keramické obkladové prvky používáme vhodné lepící malty, dodržujíc přitom pokyny výrobce nebo doplňky elastických emulzí. Veškeré nerovnosti vyrovnáváme speciální vyrovnávací maltou.
  Upozornění: Špatně připravený podklad je nejčastější příčinou odpadání obkladů!
 • Na podklady, které jsou vystaveny deformacím, např. podlahové topení, desky imitující dřevo, sádrokartonové desky, balkony, terasy používáme speciální lepící malty, čili elastické malty.
 • Dilatační spáry ve vrstvě kladených obkladových prvků se musí shodovat se stávajícími dilatacemi v podkladu.
 • Před spárováním provádíme zkoušku použití tmelu, případně zabezpečujeme povrch obkladů před přebarvením.
 • Spárovat začínáme až po čase uvedeném v návodu použité lepící malty.
 • Důkladně vyplňujeme prostor mezi obkladovými prvky.
 • Zbytek lepící hmoty opatrně odstraňujeme z povrchu obkladových prvků ihned po jejich pokládce, dbáme při tom na to, abychom je nepoškrábali.
 • Veškeré nečistoty, jako zbytky malty z glazovaných a neglazovaných výrobků, se musí rychle odstranit vhodnými prostředky.
 • Neglazované obkladové prvky doporučujeme ošetřit vhodnými přípravky na ochranu jejich povrchů před špínou.
Nejčastější otázky a odpovědi

Můžu položit dlažbu na stěnu?

Ano. Všechny obkladové prvky, určené na podlahu, čili univerzální, a gres porcellanato lze pokládat i na stěnu. Upozornění! Toto pravidlo se nesmí vykládat opačně, protože obklady nemají vlastnosti dlažby.

Lze mrazuvzdorné dlažby pokládat v interiéru?

Ano. Parametr mrazuvzdornosti svědčí o nízké nasákavosti dlažeb 0,5%<E<3%. Mrazuvzdorné dlažby lze používat jak v interiérech, tak exteriérech.

Co je důležité při volbě obkladů a dlažby do koupelny?

Všechny keramické obkladové prvky z nabídky www.msokoupelny.cz  lze používat v koupelně. Každý zákazník sám rozhoduje o volbě kolekce s ohledem na svoje požadavky a vkus. Před pokládkou je třeba přesně dodržovat pokyny, uvedené na obalech a v příručce „pokyny výrobce”, která je přílohou obchodních podmínek na našich stránkách.

Jaký stupeň otěruvzdornosti mají dlažby s označením "gres"?

Keramické dlažby gres porcellanato se vyrábí jako glazované nebo neglazované. Dlažby Gres porcellanato glazované mají 2., 3., 4., 5. stupeň otěruvzdornosti. Tyto stupně vyjadřují odolnost glazury vůči otěru. Otěruvzdornost se nevyjadřuje u neglazovaných slinutých dlažeb.

Jaká lepidla a tmely doporučujeme?

Obklady a dlažby lze pokládat s použitím celé řady dostupných výrobků stavební chemie, majících nezbytné osvědčení a certifikáty. Před pokládkou je potřeba se podrobně seznámit s pokyny výrobce stavební chemie a při volbě určitého výrobku zohlednit parametry, jaké musí splňovat a místo, ve kterém bude použitý.

Proč se liší obklady a dlažby prezentované ve vzorkovnách od těch prodávaných?

Může se stát, že obklad nebo dlažba 1. kvality v tmavším nebo světlejším odstínu se budou lišit od prezentovaných výrobků na vzorkovnách.

Můžou se obklady a dlažby skladovat venku?

Keramické obklady a dlažby lze skladovat jak v uzavřených prostorách tak venku, musí být však chráněny před vlhkem. Není tedy podstatné místo, ale ochrana před vlhkem.

Na co si musí dát zákazník pozor před pokládkou obkladů a dlažeb 1. kvality?

Před pokládkou zákazník musí zkontrolovat, zda všechny obaly daného sortimentu mají stejná označení:

a. datum výroby
b. odstín
c. kvalita
d. rozměr

Pokud se jeden z uvedených údajů liší, znamená to, že došlo k omylu při vyskladnění zboží. Tato skutečnost se musí nahlásit ještě před pokládkou na kontaktní telefon naší firmy 518 398 850.

Co znamená termín "rektifikovaný"?

Znamená to, že keramický obklad nebo dlažba je po technologickém výrobním procesu – výpalu – následně kalibrována (seřezávána) na přesný rozměr. Tato úprava se provádí za účelem maximální přesnosti jednotlivých dlaždic v délce stran. Následně se při pokládání mohou jednotlivé prvky pokládat na minimální spáru. Výsledkem je vizuálně celistvá, nenarušovaná plocha koupelny, nebo podlahy.

Jak docílit bezchybé finální podoby Vaší koupelny?

Prvním a velmi zásadním bodem při vstupu do koupelny je příprava podkladu.

Častý a velmi zřetelný problém je nerovný a nepřipravený podklad jak stěn, tak i podlah. Obkladač přijde na hrubou stavbu, kde jsou nějakým způsobem vyzděny příčky, omítnuté stěny, vybetonované podkladní vrstvy a zákazník si přeje, aby se začalo hned pracovat. Obkladač si musí zkontrolovat rovinatost těchto ploch, jejich vzájemnou kolmost a posoudit, zda je nutno vyrovnávat nebo zdali jsou plochy dostatečně připraveny. V případě, kdy nejsou splněny podmínky pro montáž, obkladač musí zákazníka na tuto skutečnost upozornit, musí se s ním dohodnout, jak podklad vyrovnat, a jaké budou vícepráce. V případě, že zákazník nesouhlasí s vyrovnáním a chce po řemeslníkovi, aby začal pracovat s tím, že to vyrovná lepidlem nebo se to nějak srovná – správný řemeslník od zakázky ustoupí. Obkladač, který vidí dopředu, jak bude obklad nebo dlažba po provedení vypadat, nemůže nikdy na nerovný nebo nepřipravený podklad provádět svoji práci. Tento problém je samozřejmě i ve variantě, kdy podkladní vrstvy nejsou soudržné a mohlo by dojít k odpadnutí nebo odloupnutí těchto podkladů.

 

Před zahájením práce na rovném a připraveném podkladu si obkladač důkladně promyslí průběh spáry.

Obkladač, který se přijde podívat na zakázku, nebo když přijde zahájit svoji práci, je naprosto v pořádku, nezačne-li hned pracovat. Je potřeba si obkládaný prostor důkladně rozměřit, překontrolovat rozměry obkladového materiálu, spočítat si dořezy, vypočítat ideální šíři spáry, zamyslet se nad umístěním zařizovacích předmětů, vidět kde jak která spára bude probíhat, kde jak která spára bude vystavena v celém prostoru očím, které budou obkládaný prostor využívat. Jednoduchý příklad – vstoupím do jednoduché místnosti WC, kde se naproti otevření dveří nachází zařízení – spára na stěně za zařízením musí být uprostřed nebo rozmístěna symetricky. Nemůže být umístěna tak, jak vyjde obkladačka. Potom i sebedražší, sebekrásnější obklad bude vnímán, jako že mu něco chybí.

 

Obkladač při práci vnímá a vidí dominantu prostoru.

Opět před zahájením obkladačských prací si musí obkladač určit, co je bráno jako vstupní místo pro lidské oči při vstupu do obkládané místnosti. Někdy to může být například sprchový kout, vana, protilehlá stěna s ornamentem, obraz v koupelně, vnější roh s poličkou, zvláštní přání zákazníka a podobně. Je nutné totéž vidět i v podlaze. Někdy to je například střed podlahy, jindy listelka, spojení dalších místností, schod nebo naopak zapuštěná plocha u krbu. Zkrátka kam padne lidské oko ihned, to je nutno brát jako dominantu prostoru a od ní dále odvíjet další obkladačské práce, což je ve spojení s průběhem spáry popsáno výše.

 

Obkladač nechává probíhat spáry.

Nechává probíhat spáru – tato formulace je velmi složitá. Samozřejmě pro provedení úkolu je nutno volit pro montáž obkladů a dlažeb naprosto vhodně do sebe zapadající formáty. Jednou variantou probíhání se může myslet průběh spáry, kdy přímo navazuje spára ve stěně na spáru v podlaze, a to v jedné místnosti. Zde je potřeba velice důkladně rozměřovat před zahájením prací, jelikož se pohybujeme v prostoru uvnitř „krabice“, ale výsledná práce je krásná. Další variantou je nechat probíhat spáru ve stejném druhu dlažby v několika po sobě navazujících místnostech. Například spára, které může být v rodinném domku dlouhá kolem 15 metrů a procházet třemi až čtyřmi prostory, musí být v jednom směru, pohledu jasně rovná, v žádném případě by neměla být v místech prostupu přerušována a navazována jiným směrem.

 

Obkladač využívá moderní technologie pokládky a všechny obkladové prvky.

Těmi slovy chceme vyzdvihnout, že obkladač neobkládá zastaralou metodou, tzv. „ na buchty“. Vývoj jde stále dopředu a obkladač musí jít „s dobou“. Moderní technologie šetří hlavně čas – jak pracovníkům, tak zákazníkovi – ale především zvyšuje kvalitu a celkový dojem z díla. Obkladač musí vědět a rozhodnout, jakou správnou stavební chemii použít na vyrovnání podkladu, na lepení jednotlivých keramických prvků, na kvalitní a správné vyspárování. Obkladač nemá problém použít všechny obkladové prvky. Zde například musí u podlahy použít soklové nebo schodnicové prvky, nesmí šetřit a řezat tyto doplňkové prvky z vlastních dlažeb. Sokl u podlahy, nařezaný z vlastní dlažby a dokončen lištou, je jedna z nejotřesněji odvedených prací, jaké obkladač může vytvořit. Obkladač dále musí umět osadit dnes všechny dostupné dekorace obkladů, bombata, listely, zapuštěná zrcadla, dekorace, musí provádět, lze-li, kamenické rohy, obezděné i kulaté hrany van. Musí umět použít rohové, ukončovací, dilatační lišty. Základem úspěchu odvedené práce je umět odborně zakomponovat výše popsané prvky do celého estetického vnímání obkládaného prostoru.

 

Své dokončené dílo si obkladač nenechá poničit.

Na velkých stavbách to bývá větším problém, na menších (např. v rodinném domku) menší. Obkladač by po skončení své práce měl na povrch „pustit“ jenom malíře a instalatéra, elektrikáře a jemné řemeslníky pro osazování kuchyňské linky, žaluzií a podobně. Zkrátka ty, kteří provádí už jen usazení sanitárních a podobných předmětů. Neměl by už po něm přijít jiný řemeslník, který by boural, sekal, dozdíval stěnu, snižovat strop a podobně. Obkladač by v tomto bodě desatera neměl nikdy rozdělat svoji práci s tím, že např. až po osazení portálu, oken nebo jiných stavebních prvků časem přijde svoji rozdělanou práci dodělat. Je třeba zde ctít, že musí být plocha pro obkládání dokonale připravena. V opačném případě hrozí poničení, byť jen třeba dvou kusů dlaždic nebo obkladaček, což při stavbě nemusí být ani pohledem vidět a problém se ukáže až při konečném vyčištění obkládaných prostor. Pak už je pozdě…